การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๑ โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม”

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม” โดยมูลนิธิโลกสีเขียวได้จัดอบรม “เทคนิคกระบวนการสำรวจไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ โดยมุ่งพัฒนาครูอาสาสมัครทั้ง ๒๗ โรงเรียนให้เป็นผู้นำนักสืบสายลมที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนักสืบสายลม และมีทักษะการสำรวจไลเคนในเมือง เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลไลเคนที่พบในพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากครูที่เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมากในทุกกิจกรรม ในช่วงท้าย วิทยากรกระบวนการได้ประมวลผลกิจกรรมทั้งหมด และอธิบายถึงจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ครูได้เห็นภาพรวมและแนวทางในการประยุกต์กิจกรรมเข้าสู่แผนการเรียนการสอน

โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม”จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื้อหาสาระของกิจกรรมเน้นด้าน “เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องคุณภาพอากาศ”เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้จริง

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม