การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่๑ โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม”

  • warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/modules/system/system.module on line 1050.
  • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/includes/theme.inc on line 1845.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/includes/theme.inc on line 1845.

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม” โดยมูลนิธิโลกสีเขียวได้จัดอบรม “เทคนิคกระบวนการสำรวจไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศ” ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง

การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑ โดยมุ่งพัฒนาครูอาสาสมัครทั้ง ๒๗ โรงเรียนให้เป็นผู้นำนักสืบสายลมที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนักสืบสายลม และมีทักษะการสำรวจไลเคนในเมือง เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลไลเคนที่พบในพื้นที่โรงเรียนและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากครูที่เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมากในทุกกิจกรรม ในช่วงท้าย วิทยากรกระบวนการได้ประมวลผลกิจกรรมทั้งหมด และอธิบายถึงจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ครูได้เห็นภาพรวมและแนวทางในการประยุกต์กิจกรรมเข้าสู่แผนการเรียนการสอน

โครงการ “โรงเรียนนักสืบสายลม”จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื้อหาสาระของกิจกรรมเน้นด้าน “เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องคุณภาพอากาศ”เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้จริง