อยู่ในน้ำสะอาดมาก

 • ตัวอ่อนชีปะขาว

  1. ตัวอ่อนชีปะขาวตัวแบน ตัวอ่อนชีปะขาวตัวแบน
  2. ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกแฉก ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกแฉก
  3. ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกบนหลัง ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกบนหลัง
  4. ตัวอ่อนชีปะขาวขุดรู ตัวอ่อนชีปะขาวขุดรู
  5. ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกขนนก ตัวอ่อนชีปะขาวเหงือกขนนก
 • แมลงเกาะหิน

  1. ตัวอ่อนแมลงเกาะหินจั๊กกะแร้ฟู ตัวอ่อนแมลงเกาะหินจั๊กกะแร้ฟู
  2. ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม ตัวอ่อนแมลงเกาะหินตัวป้อม
 • ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำอาศัยอยู่ในปลอก

  1. ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกแตร ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกแตร
  2. ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำกรวดข้าง ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำกรวดข้าง
  3. ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำซองใบไม้ ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำซองใบไม้
 • ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำไม่อยู่ในปลอก

  1. ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำหัวหลิม ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำหัวหลิม
  2. ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำทอปลอกนิ้ว ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำทอปลอกนิ้ว

คุณภาพดีมาก

 

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม