ชุดคู่มือนักสืบสายน้ำ

คู่มือหาชื่อปลา
คู่มือหาชื่อปลา
รวบรวมชนิดปลา 25 ชนิดที่เป็นตัวแทนปลากลุ่มต่างๆ ที่พบได้ง่ายในประเทศไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นและพฤติกรรมของปลาแต่ละชนิดด้วย
detective_water_0.jpg
คู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด
คู่มือหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด
ใช้จำแนกพันธุ์สัตว์เล็กน้ำจืด พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะเด่น วงจรชีวิต ถิ่นที่อยู่อาศัย การหากิน และการหายใจของสัตว์แต่ละชนิด
detective_water_0.jpg
คู่มือหาชื่อสัตว์ริมน้ำ
คู่มือหาชื่อสัตว์ริมน้ำ
รวบรวมสัตว์ที่อาศัยและหากินอยู่ริมน้ำ เช่น นาก นกต่างๆ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก แมลงปอ และกระท่าง รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเด่นและพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด
detective_water_0.jpg
คู่มือผู้นำนักสืบสายน้ำ
คู่มือผู้นำนักสืบสายน้ำ
คู่มือแนะนำกระบวนการและให้ข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับน้ำและระบบนิเวศน้ำจืด เพื่อแนะนำนักเรียนและเด็กๆ ให้สำรวจและดูแลลำน้ำได้
detective_water_0.jpg
คู่มือนักสืบสายน้ำ
คู่มือนักสืบสายน้ำ
คู่มือสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ใช้สำรวจและดูแลลำน้ำด้วยการสืบค้นหาความรู้ความเข้าใจลำน้ำในท้องถิ่นด้วยตัวเอง หรือใช้เสริมการเรียนการสอนในเชิงสำรวจสืบสวนด้วยตัวผู้เรียนเอง
detective_water.jpg
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม