อื่น ๆ

ห้องเรียนนักสืบสายน้ำ
ห้องเรียนนักสืบสายน้ำ
รวบรวมกิจกรรมสำหรับคุณครูและผู้นำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องน้ำและลำน้ำ เน้นการระดมสมอง แสดงความคิด ถกเถียง และอภิปรายในกลุ่ม สามารถใช้ประยุกต์กับกิจกรรมหรือการเรียนการสอนได้
detectiveroom_0.jpg
แผ่นพับหาชื่อปลาน้ำจืดในแม่น้ำลำธารไทย
แผ่นพับหาชื่อปลาน้ำจืดในแม่น้ำลำธารไทย
ชาวบ้านในอดีตสังเกตปลาเพื่อบอกคุณภาพของแม่น้ำลำธารได้ แผ่นพับนี้ช่วยเปิดโลกมหัศจรรย์ของปลาน้ำจืดและใช้ตรวจสอบสภาพลำน้ำอย่างง่ายได้ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม
Map-Fish.jpg
แผนผังหาชื่อสัตว์น้ำจืด คู่มือจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบึงและลำธารไทย
แผนผังหาชื่อสัตว์น้ำจืด คู่มือจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบึงและลำธารไทย
คู่มือจิ๋วแต่แจ๋วใช้สำหรับทำความรู้จักกับสัตว์เล็กน้ำจืด สำรวจสังคมสัตว์ และใช้ประเมินคุณภาพน้ำอย่างง่าย มีฉบับภาษาอังกฤษคือ The Freshwater Name Trail: A Guide of Freshwater Invertebrates of Ponds and Streams in Thailand
detective_water_0.jpg
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม