เครือข่ายนักสืบ พ.ศ. 2541 - 2544

 • warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/modules/system/system.module on line 1050.
 • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/includes/theme.inc on line 1845.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/greenwor/domains/greenworld.or.th/public_html/web/includes/theme.inc on line 1845.

เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มเชียงใหม่ตอนบน

 • โรงเรียนแม่ริม วิทยาคม
 • โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
 • โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
 • โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
 • โรงเรียนแม่แตง
 • โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
 • โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
 • โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 • โรงเรียนพร้าววิทยาคม

เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มเมืองเชียงใหม่และปริมณฑล

 • โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนหอพระ
 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 • โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 • โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 • โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
 • โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
 • โรงเรียนออนเหนือ

 

เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มเมืองลำพูนและเชียงใหม่ด้านใต้

 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
 • โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
 • โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
 • โรงเรียนส่วนบุญโญถัมภ์ลำพูน
 • โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
 • โรงเรียนจักรคำคณาทร
 • โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนวชิรป่าซาง
 • โรงเรียนป่าซาง
 • โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มเชียงใหม่ด้านใต้และลำพูนด้านใต้

 • โรงเรียนสองแคววิทยาคม
 • โรงเรียนจอมทอง
 • โรงเรียนฮอดพิทยาคม
 • โรงเรียนแม่แจ่ม
 • โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
 • โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
 • โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
 • โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
 • โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
 • โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
 • โรงเรียนแม่ตืนวิทยาคม
 • โรงเรียนนาทรายวิทยาคม