กิจกรรม

ภาพประกอบ มหัศจรรย์ตัวเลขอากาศ
เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ภาพประกอบ โลกใบจิ๋วบนเปลือกไม้
เพื่อให้นักสืบเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนเปลือกไม้ และสามารถจำแนกได้ว่า สิ่งใดเป็น “สัตว์” “พืช” และ “ไม่ใช่ทั้งสัตว์และพืช” รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกไลเคนให้นักสืบได้รู้จักเบื้องต้นด้วย
ภาพประกอบ ไลเคนกับมลพิษ
เพื่อให้นักสืบเข้าใจถึงหน้าที่ของราและสาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไลเคนและมลพิษ
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม