ผลลัพธ์

มองคุณภาพอากาศกรุงเทพฯ ผ่านไลเคน 2010

แผนที่แสดงผลการสำรวจไลเคน โดยเครือข่ายนักสืบสายลม มูลนิธิโลกสีเขียว
ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มเยาวชน “นักสืบสายลม” จากโรงเรียนหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร อาสาสมัคร และมูลนิธิโลกสีเขียว ออกปฏิบัติการสำรวจไลเคนเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศทั้งกรุงเทพฯ ได้รู้ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นดีไม่ดีอย่างไร ก่อนจะชักชวนช่วยกันหาแนวทางร่วมดูแลกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม