คู่มือ-แผ่นพับ

มูลนิธิโลกสีเขียวผลิตคู่มือและสื่อกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยครูและนักกิจกรรมในการศึกษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นเครื่องมือเสริมการเรียนการสอนเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนได้สืบค้นหาความรู้และความเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง สื่อหลายชิ้นเกิดขึ้นจากการระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เข้าร่วมพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบ อีกทั้งได้มีการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มเป้าหมายก่อนนำมาผลิตด้วย

แผ่นพับรอยตีนสัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเมืองไทย

ราคา: 
40 บาท

 *ขออภัยสินค้าหมด*

  

แสดงภาพและรอยตีนสัตว์ 46 ชนิด ทั้งสัตว์กีบและสัตว์มีเล็บ เหมาะเป็นคู่มือพกติดตัวในภาคสนามเพื่อใช้ในการจำแนกรอยตีนสัตว์ที่พบ ซึ่งสัดส่วนความยาวรอยตีนสัตว์ในคู่มือนี้เป็นค่าเฉลี่ยของสัตว์ตัวโตเต็มวัย โดยวัดจากปลายนิ้วที่ยาวที่สุดลงมา (ไม่รวมรอยเล็บ) อาทิ รอยเท้าช้าง กระซู่ สมเสร็จ กระจง เก้ง ควาย กระทิง หมูป่า กวาง เลียงผา และวัวแดง - สัตว์มีเล็บ อาทิ นิ่ม หนูเหม็น กระรอกดินหลังลาย อ้นเล็ก อ้นใหญ่ เม่นหางพวง หมาจิ้งจอก หมาไน หมีควาย หมีหมา หมาหริ่ง หมูหริ่ง เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล หมาไม้ เสือปลา เสือดาว และเสือโคร่ง เป็นต้น....
 

 

หนังสือ นักสืบสายลม

หนังสือ นักสืบสายลม
ราคา: 
175 บาท

คู่มือตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยไลเคน ใครๆก็เป็นนักสืบสายลมได้ ง่ายนิดเดียว

คู่มือนักสืบชายหาด

คู่มือการดำเนินกิจกรรมและคู่มือสัตว์และพืชชายหาด เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จของทีมนักสืบชายหาดที่ใช้เวลานานแรมปีในการลงพื้นที่สำรวจและวิจัยสัตว์และพืชตามแนวหากทราย หาดหินและหาดเลน ซึ่งคู่มือชุดนี้จะช่วยให้ผู้ที่รักการท่องเที่ยวทะเลและสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้หลักการดูแลและเฝ้าระวังสัตว์และพืชชายหาดอย่างถูกต้อง โดยมีคู่มือดำเนินกิจกรรมเป็นตัวช่วย ผู้สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยให้เข้าถึงสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะ และรูปร่างโดยทั่วไปของสัตว์และพืชทะเลได้จากคู่มือสัตว์และพืชชายหาด

 

             ราคา 220 บาท

 

              ราคา 180 บาท

 

 

           ราคา 450 บาท

 

ลายแทงหาชื่อสัตว์และพืชชายหาด

ราคา: 
50 บาท

ลายแทงหาชื่อสัตว์และพืชชายหาดในแนวน้ำขึ้นลง  พิมพ์สี่สีสวยสดใส พกพาสะดวกและกันน้ำได้เป็นอย่างดี

โปสเตอร์รอยตีนสัตว์ 1 - 2

ราคา: 
ชุดละ 100 บาท (2 แผ่น)

     

แสดงรอยตีนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเมืองไทย 46 ชนิด ด้วยสัดส่วนเท่าของจริง พร้อมชื่อภาพและเจ้าของรอย 1 ชุดมี 2 แผ่น พิมพ์สองสี คำอธิบายรายละเอียดเข้าใจง่าย พกพาสะดวก เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นคู่มือสำหรับเดินป่า และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆ

คู่มือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

คู่มือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ราคา: 
140 บาท

คู่มือรอยตีนสัตว์

คู่มือรอยตีนสัตว์
ราคา: 
130 บาท

ห้องเรียนนักสืบสายน้ำ

ห้องเรียนนักสืบสายน้ำ
ราคา: 
120 บาท

แผ่นพับหาชื่อปลาน้ำจืด

ราคา: 
50 บาท

เพื่อให้คุณได้รู้จักปลาและรู้จักคุณภาพแม่น้ำลำธารมากขึ้น พิมพ์สี่สีสวยสดใส พกพาสะดวกและกันน้ำได้เป็นอย่างดี

แผนผังหาชื่อสัตว์เล็กน้ำจืด

ราคา: 
50 บาท

คู่มือจำแนกพันธุ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในบึงและลำธารไทย เพื่อการเรียนรู้วิธีวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขออภัย ฉบับภาษาไทย สินค้าหมด

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม