เจ้าหน้าที่จากเหมืองทองคำและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ใช้คำว่าเหมืองทองคำจะพัฒนาชุมชน สาธารณะประโยชน์ และสถานบริการในชุมชนให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่เคยได้ให้ข้อมูลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการทำเหมืองทองแม้แต่น้อย
26 พ.ย. 2556
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ธรรมชาติแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
25 ต.ค. 2556
ผลวิจัยชี้ชัด สีทาบ้าน 79% มีสารตะกั่วสูงเกิน มอก. และ 40% สูงเกิน มอก. กว่า 100 เท่า - เผยฉลาก “ไร้สารตะกั่ว” หลายยี่ห้อไม่ตรงข้อเท็จจริง วอนผู้ประกอบการใส่ใจ-รัฐเร่งหามาตรการกำกับ เตือนประชาชนหาข้อมูลเชิงลึกก่อนเลือกซื้อ อย่าดูแค่ฉลาก
25 ต.ค. 2556
การทำเหมืองแร่ตะกั่วและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยคลิตี้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของตะกอนหางแร่ตะกั่ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง แต่ก็มีความพยายามผลักดันทำเหมืองอยู่ตลอดเวลา
25 ต.ค. 2556
นี่คือกระบวนการผีโม่แป้ง ด้วยการจัดทำรายงานการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำและเงินให้เป็นเท็จ เพื่อทำลายความเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหรือป่าน้ำซับซึมให้ราบคาบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอประทานบัตรได้
8 ต.ค. 2556
แม้ว่าก่อนเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจะดำเนินกิจการ ได้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็นความหวังว่านั่นจะเป็นหลักประกันในการควบคุมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม แต่ผลกลับกลายเป็นตรงข้าม ชาวบ้านต้องเผชิญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
23 ก.ย. 2556
การจัดการน้ำเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ อย่างซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน หลายระดับ โลกจึงจำเป็นต้องเรียกร้องความร่วมมือในการจัดการน้ำ
6 ก.ย. 2556
แม้เชฟรอนจะเคยประกาศยุติโครงการสร้างฐานปฏิบัติการขุดเจาะน้ำมันบริเวณบ้านบางสารในอำเภอท่าศาลา แต่กลับมีการส่งรายงาน EHIA ให้กับ กอสส. พิจารณา ซึ่งชุมชนมุสลิมท่าศาลาประกาศว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้
16 ส.ค. 2556
คปก. ได้ศึกษาประเด็นปัญหาระบบกฎหมายพบว่า ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับกรณีของความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันโดยเฉพาะ
13 ส.ค. 2556
หากมีการประกาศให้ตำบลหนองแหน เป็นเขตควบคุมมลพิษ ก็จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถระดมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมกันฟื้นฟูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น
5 ส.ค. 2556
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม