กลุ่มองค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGOs) ได้ประกาศเข้าร่วมการต่อต้านการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีบนแม่น้ำแม่โขงสายหลักที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกข้อตกลงที่จะซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี
9 เม.ย. 2557
มูลนิธิโลกสีเขียว ย้ายสำนักงาน กรุณาติดต่อที่สำนักงานใหม่ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
19 ก.พ. 2557
แต่คราวนี้เราอยากชวนคุณไปรู้จักกรุงเทพฯ ในฐานะ “บ้าน” ของเพื่อนร่วมสังคมเดียวกับเรา ตั้งแต่นกบนฟ้าไป ปลาในน้ำ ไปจนถึงแมลงหน้าดิน ยิ่งออกสำรวจเท่าไร เราจะยิ่งรู้จักสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ ได้มากขึ้น
24 ธ.ค. 2556
เจ้าหน้าที่จากเหมืองทองคำและข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ใช้คำว่าเหมืองทองคำจะพัฒนาชุมชน สาธารณะประโยชน์ และสถานบริการในชุมชนให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ไม่เคยได้ให้ข้อมูลเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการทำเหมืองทองแม้แต่น้อย
26 พ.ย. 2556
แทนที่ประชาชนชาวกัมพูชาได้รับสิทธิประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและใช้โอกาสนี้เป็นตัวช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พวกเขากลับถูกนายทุนในประเทศและนายทุนข้ามชาติปล้นเอาโอกาสเหล่านั้นไป
25 พ.ย. 2556
มูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์การพัฒนาทางจักรยานและทางเดิน
7 พ.ย. 2556
เนื่องในโอกาสวัน Car Free Day ปี 2556 มูลนิธิโลกสีเขียวได้สำรวจความคิดเห็นสาธารณะในหัวข้อ "การรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว" จำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน
28 ต.ค. 2556
หนึ่งในสามของเพรียงคอห่านที่นักวิทยาศาสตร์เก็บจากแพขยะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเศษพลาสติกอยู่ในระบบทางเดินอาหาร
26 ต.ค. 2556
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรป่าไม้และก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ธรรมชาติแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์
25 ต.ค. 2556
ผลวิจัยชี้ชัด สีทาบ้าน 79% มีสารตะกั่วสูงเกิน มอก. และ 40% สูงเกิน มอก. กว่า 100 เท่า - เผยฉลาก “ไร้สารตะกั่ว” หลายยี่ห้อไม่ตรงข้อเท็จจริง วอนผู้ประกอบการใส่ใจ-รัฐเร่งหามาตรการกำกับ เตือนประชาชนหาข้อมูลเชิงลึกก่อนเลือกซื้อ อย่าดูแค่ฉลาก
25 ต.ค. 2556
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม