การทำเหมืองแร่ตะกั่วและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยคลิตี้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของตะกอนหางแร่ตะกั่ว ก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างรุนแรง แต่ก็มีความพยายามผลักดันทำเหมืองอยู่ตลอดเวลา
25 ต.ค. 2556
นี่คือกระบวนการผีโม่แป้ง ด้วยการจัดทำรายงานการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำและเงินให้เป็นเท็จ เพื่อทำลายความเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหรือป่าน้ำซับซึมให้ราบคาบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอประทานบัตรได้
8 ต.ค. 2556
วันนี้มีโฆษณาที่เชิญชวนให้คนมาเที่ยวเสม็ด ก็ยิ่งเกิดคำถามว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทำอะไรกันอยู่ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจน้ำ ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พิสูจน์หรือยังว่าข้อมูลในโฆษณานั้นเป็นจริง
4 ต.ค. 2556
เป็นความจริงที่ว่าการก้าวผ่านจากสังคมเกษตรสู่ยุคการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ได้ก่อปัญหาไว้มากมาย หลักฐานหนึ่งที่ประจักษ์ตาคือสารพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ำ อากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
1 ต.ค. 2556
แม้ว่าก่อนเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจะดำเนินกิจการ ได้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็นความหวังว่านั่นจะเป็นหลักประกันในการควบคุมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม แต่ผลกลับกลายเป็นตรงข้าม ชาวบ้านต้องเผชิญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
23 ก.ย. 2556
สภาพการจราจรในเมืองกรุงฯ ทุกวันนี้คงไม่ต้องย้ำเตือนแล้วว่า “รถติด” นั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ เรารวบรวมมุมมองต่างๆ จากหลายหน่วยงานตั้งแต่บนบก บนน้ำ แรงขาปั่น ไปถึงแรงขาเดินมาไว้ด้วยกัน
13 ก.ย. 2556
การจัดการน้ำเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ อย่างซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม และเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน หลายระดับ โลกจึงจำเป็นต้องเรียกร้องความร่วมมือในการจัดการน้ำ
6 ก.ย. 2556
ปัญหาหลักของการออฟเซ็ตความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นเหมือนเรื่องการออฟเซ็ตคาร์บอน คือไม่ได้มองที่รากของปัญหาว่าสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมาจากการวิถีการพัฒนาที่เลวร้ายและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
3 ก.ย. 2556
การเดินป่าขึ้นดอยสำหรับพวกเราชาวไทยอาจเรียกเก๋ๆ ว่าเป็นวิถีแห่งการอภิเชษฐ์ธรรมชาติ ชมวิว ส่องกล้อง(ถ่ายรูป) แต่การเดินสู่ยอดเขาในนิยามของชาวญี่ปุ่นมีนัยยะของการภาวนาแสวงบุญและย้อนกลับสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ
26 ส.ค. 2556
การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงหนทางพักผ่อนหย่อนใจและแสวงหาความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นได้อีกด้วย
21 ส.ค. 2556
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม