แม้เชฟรอนจะเคยประกาศยุติโครงการสร้างฐานปฏิบัติการขุดเจาะน้ำมันบริเวณบ้านบางสารในอำเภอท่าศาลา แต่กลับมีการส่งรายงาน EHIA ให้กับ กอสส. พิจารณา ซึ่งชุมชนมุสลิมท่าศาลาประกาศว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้
16 ส.ค. 2556
คปก. ได้ศึกษาประเด็นปัญหาระบบกฎหมายพบว่า ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับกรณีของความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันโดยเฉพาะ
13 ส.ค. 2556
สัตว์และพืชที่ต้องสัมผัสน้ำมันบนผิวน้ำปริมาณมากเป็นเวลานานหลายวันอยู่ในกลุ่มสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในโซนน้ำขึ้นลงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยพื้นที่ที่กระทบมากที่สุดเป็นพื้นที่ตอนในของอ่าว
7 ส.ค. 2556
คำถามสำคัญหลังจากปฏิบัติการณ์กอบกู้สถานการณ์เฉพาะหน้ากรณีน้ำมันรั่วผ่านไปคือ กลุ่มบริษัท ปตท. ควรแสดงความรับผิดชอบอย่างไรต่อสังคม
5 ส.ค. 2556
หากมีการประกาศให้ตำบลหนองแหน เป็นเขตควบคุมมลพิษ ก็จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และสามารถระดมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปร่วมกันฟื้นฟูผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น
5 ส.ค. 2556
ปี 2550 เรือบรรทุกน้ำมันเหอเป่ยสปิริตชนกับเรือเครนของซัมซุงเฮฟวี่อินดัสตี้ ส่งผลให้น้ำมันดิบรั่วลงทะเลมากกว่า 10,000 ตัน ปนเปื้อนชายหาดยอดนิยมกว่า 200 กิโลเมตร การท่องเที่ยวหดหาย 86% คาดว่าต้องใช้เวลาฟื้นฟูระบบนิเวศนาน 20 ปี
1 ส.ค. 2556
สารสลายคราบน้ำมันมักถูกใช้เพื่อกำจัดน้ำมันรั่วไหล แต่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพิษของสารตัวนี้น้อยมาก
29 ก.ค. 2556
แม้ ครม. จะเคยมีมติในเดือนเมษายน 2554 ให้ยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ภายในปี 2554 และยกเลิกการผลิตและนำเข้าสินค้าใยหินทั้งหมดภายในปี 2555 แต่ปัจจุบันสังคมไทยยังคงไม่ปลอดภัยจากแร่ใยหิน
29 ก.ค. 2556
การทำเหมืองตะกั่วอย่างไม่รับผิดชอบ ต้องแลกไปกับการสูญเสียถาวรของแหล่งต้นน้ำชั้นดี แหล่งอาหาร วิถีชีวิตและสุขภาพของชุมชน ซึ่งไม่สามารถประมาณค่าได้ และนี่คือ “ต้นทุนที่แท้จริง” ของการทำเหมืองตะกั่ว
25 ก.ค. 2556
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 บังคับใช้มานานกว่า 20 ปี ขณะที่สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ทําให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
15 ก.ค. 2556
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม