คุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ควรเกิดจากการอยูในสภาพแวดล้อมที่ดี การมีที่อยูอาศัยที่ดี การมีพื้นทีว่างมากพอ และความเป็นระเบียบและความสวยงาม ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องสร้างให้ได้
11 ก.ค. 2556
ถ้าเมื่อไหร่การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์ นั่นแหละคือจุดสมดุล เพราะการเป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์นั้นหมายถึงทุกอย่างที่ทำต้องเกิดจากการคำนึงว่าจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไหม ในพื้นที่คุ้มครองเราจึงไม่เอาเรื่องของเศรษฐกิจนำหน้า
10 ก.ค. 2556
ประกวดหนังสั้นจักรยานครั้งแรกในเมืองไทย เชิญชวนผู้ใช้รถใช้ถนนแบ่งพื้นที่ให้จักรยานและรถอื่นๆ
8 ก.ค. 2556
ในปี 1898 สภาหมู่บ้านแม็กคินอค์จึงลงมติให้รถยนต์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผ่านมามากกว่า 100 ปีแล้ว กฎหมายแบบนี้อาจดูแปลกประหลาดและล้าสมัย แต่สำหรับที่นี่ยังคงมีการบังคับใช้อยู่ ซึ่งแน่นอนว่ามันเข้าท่าทีเดียว
3 ก.ค. 2556
“เมล็ดพันธุ์เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่บรรพบุรุษมอบให้เราชาวเกษตรกร ถ้าเราไม่สามารถครอบครองเมล็ดพันธุ์ได้ เราก็ไม่เหลืออะไรเลย”
24 มิ.ย. 2556
การศึกษาดูงานดังกล่าวไม่มีความเป็นกลาง และไม่ได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เนื่องจากว่าบริษัทเอพีพีซีซึ่งกำลังยื่นขอประทานบัตรทำเหมืองแร่โปแตชอุดรธานีเป็นผู้ให้งบประมาณทั้งหมด ขณะเดียวกันสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงมีปัญหาขัดแย้ง
21 มิ.ย. 2556
หากเราลดการสูญเสียอาหารลงได้แค่ 1 ใน 4 ก็เพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรที่หิวโหยของทั้งโลกจำนวน 870 ล้านคนได้ ไม่เพียงแค่นั้น แต่ยังหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ทั้งน้ำ ที่ดิน พลังงาน แรงงาน ทุน และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
18 มิ.ย. 2556
ขอเชิญนักปั่นและนักอยากปั่นทุกท่านร่วมกิจกรรม งานฉายหนังสั้น “ปั่นเมือง: Share the Road”
12 มิ.ย. 2556
ถ้าไม่อนุรักษ์แล้วปล่อยให้รีสอร์ตรุกพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆ ก็ต้องถามด้วยว่าสุดท้ายจะเหลืออะไร การท่องเที่ยวจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร
11 มิ.ย. 2556
หลายเมืองในต่างประเทศนิยมนำมาประยุกต์ด้วยการปลูกมอสตามกำแพง ผนังบ้าน หลังคา และเกาะกลางถนน เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศ และบรรเทาปัญหามลพิษในเมือง
5 มิ.ย. 2556
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม