ที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันธุ์เพียง 5 เปอร์เซ็นต์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับการปกป้องอนุรักษ์
29 พ.ค. 2556
การต่อสู้ของพลังพลเมืองตามหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงมีพลังเสมอ สู้ด้วยเหตุด้วยผล สู้ในกรอบกติกา แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ทุกฝ่ายเอาความจริงขึ้นมาพูด ไม่ปกปิดซ่อนเร้น
28 พ.ค. 2556
การเคลื่อนไหวของกลุ่มพีมูฟเป็นบทเรียนที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อรัฐวางแผนจากส่วนกลางโดยขาดกระบวนการมีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการตัดตอนไม่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญที่พูดถึงสิทธิชุมชนและการกระจายอำนาจแล้ว ยังจะทำให้เกิดปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่ตามมาอีกด้วย
22 พ.ค. 2556
หลายคนอาจลืมนึกถึงไปว่าเมืองที่ผู้คนนิยมใช้จักรยานหาได้เป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้น
20 พ.ค. 2556
การพัฒนาพื้นที่ในเชิงธุรกิจอย่างเข้มข้น ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายสำหรับชุมชน เพราะการพัฒนาพื้นที่โดยนายทุนไม่ได้เกิดจากการคิดถึงคุณภาพชีวิต ไม่ได้คิดถึงคุณค่าทางจิตใจ “พวกเขาไม่ได้รักบ้านเรา เขาแค่ทำธุรกิจ ซึ่งจะทำให้วิถีชีวิตหมดไป”
14 พ.ค. 2556
คงไม่ผิดที่คนกล่าวว่า “ปัญหากำลังรายล้อมทำเนียบ” แต่สำหรับสมาชิกพีมูฟที่ถูกรายล้อมด้วยปัญหาก็คงเป็นสาเหตุเพียงพอที่การมารวมกันชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลให้แก้ปัญหาจะได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยเช่นกัน
13 พ.ค. 2556
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดนี้เสมือนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้เท่านั้น หลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะต้องเริ่มกำหนดแผนการฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และต้องมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนกว่าสารตะกั่วจะไม่เกินค่ามาตรฐาน
10 พ.ค. 2556
ใบไต่สวนเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในการนำไปประกอบการขออนุญาตประทานบัตร ซึ่งข้อมูลไม่ถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่โครงการฯ จึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหาย และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันนี้
10 พ.ค. 2556
โครงการเงินกู้ที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เรื่องน้ำท่วมและเรื่องทางคมนาคม แต่เป็นการทำเรื่องนโยบายสาธารณะให้กลายเป็นการระดมทุนและสร้างงานให้กับธุรกิจได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้านกฎหมาย
9 พ.ค. 2556
การพัฒนาเมืองที่รักษาเอกลักษณ์ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับรองรับความเจริญและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในระยะเวลาปีหรือสองปี
8 พ.ค. 2556
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม