แก่ลงแล้ว หน้าย่อมเหี่ยวไปสิ้น แม่โฉมยุพิน จะเอาความรวยซื้อได้อย่างไร