มูลนิธิโลกสีเขียวรับสมัครงานกองบรรณาธิการเว็บไซต์ 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิโลกสีเขียวรับสมัครงานกองบรรณาธิการเว็บไซต์ 1  ตำแหน่ง
มูลนิธิโลกสีเขียวเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและรณรงค์ประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีความต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการเว็บไซต์www.greenworld.or.th

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี ด้านสื่อสารมวลชนหรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจงานข่าวด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐาน
- มีทักษะการเขียนที่ดีและน่าอ่าน
- มีแรงบันดาลใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ
- มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันอดทน ต้องการทำงานกับมูลนิธิฯ อย่างจริงจัง
- หากมีประสบการณ์และความรู้ในการทำเว็บไซต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจ ส่งใบสมัครเอกสารแนะนำตัวพร้อมทั้งแนบตัวอย่างผลงานเขียน (ไม่รับพิจารณาผู้ที่ไม่มีตัวอย่างผลงาน)

ส่งมาที่ มูลนิธิโลกสีเขียวเลขที่394/46-48ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200
หรือ greenworldmag@gmail.com

สถานที่: 
มูลนิธิโลกสีเขียว
วันที่: 
--

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม