มูลนิธิโลกสีเขียว - เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานแบบไม่หวังผลกำไร ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 2 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด-หน้าร้าน
รับผิดชอบดูแลหน้าร้านสำนักงานมูลนิธิฯ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึก และออกร้านแนะนำ/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงานต่างๆ

คุณสมบัติ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิชา
อัธยาศัยชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน มีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยัน อดทน

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด - คลังสินค้า
รับผิดชอบดูแลจัดระบบสินค้าของที่ระลึก และออกร้านแนะนำ/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตามงานต่างๆ

คุณสมบัติ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา ปวช. ปวส. ทุกสาขาวิชา
อัธยาศัยชอบพบปะพูดคุยกับผู้คน มีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยัน อดทน

สนใจส่งเอกสารใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ :-

มูลนิธิโลกสีเขียว 394/46-48 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2622 2250-2 Email: gwf@greenworld.or.th

สถานที่: 
มูลนิธิโลกสีเขียว
วันที่: 
-

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม