ก่อนซื้อเสื้อตัวต่อไป ดูข้อมูลนี้ก่อน

ก่อนจะไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่ม ให้ใช้กันต่อไป
ลองมาดูข้อมูลรอยตีนน้ำจากเสื้อผ้าฝ้ายกัน

การผลิตเสื้อผ้าฝ้าย 1 ตัว ใช้น้ำ 2,700 ลิตร
เพียงพอสำหรับน้ำดื่มของคน 1 คน นาน 900 วัน
นอกจากนี้ยังใช้พลังงานมากมายในการปลูก เก็บเกี่ยว และขนส่งฝ้าย

ก่อนคว้าเสื้อตัวใหม่จากร้าน ใช้เวลาสักนิดว่าเรามีเสื้อที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ กี่ตัว

ที่มา : World Wildlife Fund, National Geographic

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม