"ดิน" ทรัพยากรอันมีค่าที่มักถูกมองข้าม

ดิน
ทรัพยากรอันมีค่าที่มักถูกมองข้าม

ดินเป็นต้นกำเนิดอาหาร พลังงาน เป็นที่เก็บน้ำ เป็นที่รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ
และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี

แต่ปัจจุบันดินกำลังอยู่ในภาวะอันตราย
ทุกๆ 1 นาที ดินกำลังหายไป 2 เฮกแตร์ (ประมาณ 13 ไร่) ภายใต้การเติบโตของเมือง

การตัดไม้ทำลายป่า
การทำเกษตรอย่างผิดวิธี
มลพิษ ฯลฯ
ยิ่งทำให้ดินคุณภาพแย่ลง และถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆ ในขณะที่จะก่อร่างสร้างตัวได้ไม่กี่เซ็นติเมตรต้องใช้เวลานับพันปี

ที่มา : องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม