ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใต้ทะเล

การทำประมงเกินขนาดส่งผลต่อระบบนิเวศท้องทะเลเป็นอย่างมาก แต่ผู้คนยังไม่ค่อยตระหนักเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินให้เราเห็นอย่างชัดเจน (ลองนึกภาพมีคนฆ่าสัตว์ตายปีละ 2 ล้านล้านตัวต่อหน้าดูสิ)

การใช้เรือที่ลึก อุปกรณ์จับที่กินพื้นที่มาก ทำให้ทุกวันนี้ การประมงจับสัตว์น้ำถึง 80 ล้านตันต่อปี เท่ากับสัตว์ประมาณ 2 ล้านล้านตัว หรือ
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของสัตว์ที่ถูกจับขึ้นมาถูกทิ้งกลับไปในทะเลโดยที่ตายแล้วหรือบาดเจ็บสาหัส แม้จะมีการประชุมความตกลงเพื่อการประมงอย่างยั่งยืน ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ

ปัจจุบันปลาขนาดใหญ่แทบไม่เหลือในมหาสมุทรแล้ว นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าถ้าปริมาณการจับสัตว์น้ำยังคงเท่าเดิมอย่างปัจจุบัน
มหาสมุทรจะไม่เหลือประชากรปลาเลยภายในปี 2048

ที่มา http://theblackfish.org/

 

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม