สถิติ

ภัยธรรมชาตินับแต่ปี 1980 มีค่าความเสียหายถึง 3.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
ถนนในกรุงเทพฯ ที่ความเร็วลดลงอย่างต่อเนื่อง
คุณค่าต้นไม้ในเมือง
ปริมาณขยะของไทย
ยืดอก พกแก้ว (กันดีกว่า)
“เขื่อน” : กำแพงเมืองจีนแห่งใหม่
รถยนต์กำลังล้นเมืองกรุงฯ
ทะเลกำลังกลายเป็นถังขยะ
ชีวิตของราชันย์แห่งผืนป่า
การแย่งยึดที่ดินกับวิกฤติความมั่นคงทางอาหาร
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม