ภัยธรรมชาตินับแต่ปี 1980 มีค่าความเสียหายถึง 3.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

•    รายงานจากธนาคารโลกระบุว่า ภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี 1980 ถึงปี 2012 สร้างความเสียหายที่คิดเป็นมูลค่าถึง 3.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 11.4 ล้านล้านบาท) และค่าเฉลี่ยความเสียหายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากจำนวนภัยธรรมชาติและการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

•    74 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าความเสียหายมาจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เช่น เฮอร์ริเคน ภัยแล้ง

•    ไม่แต่เพียงมูลค่าความเสียหายเท่านั้น แต่จำนวนของภัยธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก คือประมาณ 180 เปอร์เซ็นต์นับแต่ปี 1980

•    ธนาคารโลกแนะนำว่าหากไม่มีการลงทุนด้านโครางสร้างพื้นฐานที่ดีแล้ว ภายในปี 2050 เมืองชายฝั่งอาจเกิดความเสียหายถึง 1 ล้านล้านเหรียญต่อปี นับเฉพาะภัยจากน้ำท่วม

•    แม้ว่าบางเหตุการณ์จะไม่ได้เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรง แต่รายงานการประชุมจากหลายประเทศก็ระบุตรงกันว่า ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและปริมาณฝนรุนแรงเป็นเหตุสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ทั่วโลก

ที่มา : รายงาน Building Resilience : Intergrating Climate and Disaster Risk into Development , The World Bank Group Experience
 

Share this

 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม