สถิติ

ปริมาณขยะกล่องโฟมและสารพิษจากกล่องโฟม
เรามองเห็น “คน” ที่เดินถนนอยู่กับเราหรือเปล่า
โอโซน ทำให้ข้าวทั่วโลกเสียหาย 11.6 ล้านตันต่อปี
ปั่นจักรยานเร็วกว่า ไกลกว่า สุขภาพดีกว่า
“รีไซเคิล” ย่อมดีกว่า “เตาเผา”
สถานการณ์ขยะประเทศไทย ณ ปี 2552
ผลกระทบจากการ “ลดภาษีเชื้อเพลิง” และการ “จ่ายคืนภาษีรถยนต์คันแรก”
สถานการณ์พลังงานโลก (ถึงเวลาก้าวให้พ้นยุคฟอสซิลหรือยัง)
พื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นทางการของประเทศไทย
คดีว่าด้วยการบุกรุกป่า ทำไม้ และสัตว์ป่า
 

creative-commonsแสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
พัฒนาเว็บไซต์โดย โอเพ่นดรีม